Stanoviště kontejnerů a popelnic není parkoviště !!!

Odbor ŽP MěÚ Slavkov u Brna upozorňuje občany, že zřízená místa s kontejnery na tříděný i komunální odpad jsou určena pouze k účelu umístění sběrných nádob a odkládání odpadů, nikoliv plochy pro parkování automobilů. Trvale se jedná o stanoviště pod garážemi v sídlišti Nádražní, kde někdo svévolně přemísťuje kontejnery na papír a plast do ulice Nádražní, blízko křižovatky a ještě částí do zeleného pásu u chodníku. Současně žádáme občany, aby svými parkujícími vozidly neznemožňovali snadný a bezpečný vývoz kontejnerů. Připomínáme rovněž, že dle oddělení třetího, čl. 5 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 jsou sběrné nádoby umístěny mimo veřejná prostranství; nejdříve večer  přede dnem svozu směsného komunálního odpadu se nádoby přistaví na místo přiléhající ke komunikaci a prázdné se odstraní z veřejného prostranství nejpozději do konce dne svozu. Nelze tedy nádoby umístit přímo na komunikaci. V těchto případech je třeba respektovat  místa vhodná pro zaparkování vozidel. Ing. Kubešová Odbor ŽP Od: 20. 10. 2011 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru