Tříkrálová sbírka ve Slavkově u Brna

Ve čtvrtek 5. ledna 2011 v 13:00 hod přicestovali do Slavkova u Brna Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar, aby tak oficiálně zahájili tříkrálovou sbírku. Vzhledem k nepříznivému počasí nepřijeli na koních jako vloni, přišli k nám letos pěšky. Přinesli všem Boží požehnání a přání, které předali zpěvem známé koledy: „Štěstí a zdraví pokoj svatý vinšujeme Vám… v novém roce 2012“, při kterém je doprovodila kapela s dechovými nástroji.   Průvod tří králů v doprovodu trubačů zamířil nejdříve na městskou radnici, kde si Tři králové oficiálně vyžádali povolení k průchodu městem. Představitelé radnice v čele s panem starostou je přivítali výborným čerstvým chlebem a solí, báječnými koláčky a štamprličkou slivovice pro zahřátí. Na městský úřad přišel tři krále přivítat také otec děkan, který dal požehnání celému Tříkrálovému průvodu, všem kdo jsou do tříkrálové sbírky zapojeni a všem, ke kterým budou koledníci posláni. Po té Tříkrálový průvod vyšel z městské radnice a obešel část náměstí.   Na Tříkrálový průvod navázali ve Slavkově u Brna tříkráloví koledníčci. Celkem 24 skupinek v královském hávu obcházelo v sobotu 7. ledna jednotlivé domácnosti, zpívali tříkrálovou koledu, za finanční dary občanům rozdávali tříkrálový cukr a psali nade dveře posvěcenou křídou nápis K+M+B 2012 - to jsou nejen iniciály jmen tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří Vás v roli koledníků navštívili, ale i latinsky Kristus Menzionen Benedikt což v překladu znamená „Kristus ať požehná tomuto domu“. Tím přinášeli nám všem Tříkrálové poselství a přání šťastného a požehnaného nového roku 2012.   V rámci Tříkrálové sbírky se letos ve Slavkově u Brna vybralo 97.654,- Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste vstřícně přijali a obdarovali Tříkrálové koledníky. A zároveň děkujeme také všem, kteří jste se na tříkrálové sbírce jakoukoliv formou podíleli. Skrze Tříkrálovou sbírku podporujete naše služby a tím pomáháte lidem, kteří se dostali do sociálních či zdravotních potíží, které nedokážou vyřešit vlastními silami.   Peníze z Tříkrálové sbírky budou použity v rámci Oblastní charity Hodonín na následující účely: ·         Pomoc rodinám v sociální a finanční nouzi ·         Podpora pečovatelské služby v českých vesnicích v rumunském Banátu ·         Podpora a pomoc oblastem postiženým živelnými pohromami ·         Dokrytí nákladů odborného poradenství OCH Hodonín – Charitní poradna v Hodoníně, Charitní poradna v Bučovicích a ve Slavkově u Brna ·         Podpora stávajícím projektům, které se ocitnou v tíživé situaci ·         Humanitární pomoc do zahraničí     Mgr. Iva Kuchyňková   zástupce ředitele OCH Hodonín pro služby ve Slavkově u Brna, Bučovicích a Ždánicích manažer kvality OCH Hodonín   koordinátor - vedoucí projektu Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna Od: 09. 01. 2012 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru