Varování před nebezpečím metylalkoholu, seznam testujících subjektů

V souvislosti s aktuální situací ohrožení životů a zdraví obyvatel výskytem alkoholických nápojů obsahujících metylalkohol svolal jihomoravský hejtman dne 12. září 2012 jednání Krizového štábu Jihomoravského kraje, kde byly přizvanými zástupci správních úřadů a bezpečnostních sborů sděleny aktuální informace potvrzující závažnost situace. Hejtman proto vyzývá všechny občany Jihomoravského kraje, aby nekonzumovali lihoviny a destiláty s nejistým původem či složením, protože se tak vystavují nebezpečí ohrožení zdraví a života. Pro informování občanů zřídil Jihomoravský kraj prostřednictvím Nemocnice Kyjov zvláštní krizovou informační telefonní linku s číslem 518 601 335, která 24 hodin denně poskytne zájemcům informace o příznacích otravy metylalkoholem a nutných postupech k léčbě postižených pacientů. Informace pro obyvatele Jihomoravského kraje jsou průběžně zveřejňovány na webové stránce Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, kde jsou uvedeny vhodné postupy při podezření na požití nebo výskyt alkoholu s příměsí metylalkoholu. Na této stránce jsou také základní informace o projevech otravy metylalkoholem a doporučený postup při podezření na otravu a dále kontakty na pracoviště, na která se mohou obracet jednotliví občané v případě podezření na kontaminaci jimi konzumovaných lihovin metylalkoholem. Seznam subjektů, které jsou připraveny provést pro obyvatele Jihomoravského kraje test na obsah zdraví škodlivých látek: - Mendelova univerzita v Brně; - Masarykova univerzita v Brně; - Chemická laboratoř Salayová ve Velkých Bílovicích; - Moravské naftové doly v Hodoníně. Testování lihovin a destilátů bude hrazeno z rozpočtu Jihomoravského kraje, tedy pro obyvatele Jihomoravského kraje bude bezplatně. Bližší informace a podmínky provádění testů s kontaktními telefony a emailovými adresami budou pro občany zveřejněny na webové stránce Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, ve složce „OBECNÉ INFORMACE K OTRAVĚ METHYLALKOHOLEM“. Od: 13. 09. 2012 Do: 30. 09. 2012

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru