Výstava

Tento příspěvek je pozváním na výstavu o amatérské kultuře ve Slavkově u Brna v posledních 50 letech. Bezprostředním impulsem k jejímu uspořádání byly články Karla Marischlera a Antonína Šlapala o historii kulturního dění ve Slavkově uveřejněné ve Slavkovském zpravodaji, které iniciovaly Kulturní komisi města, aby společně s Městem Slavkov u Brna a Zámkem Slavkov-Austerlitz připravila výstavu „Slavkovské múzy včera a dnes“.   Podařilo se shromáždit velké množství fotografií, divadelních letáků, zvukových nahrávek či filmových šotů z jednotlivých vystoupení hudebních i divadelních souborů, které ve Slavkově působily. Opravdu bylo z čeho vybírat a část těchto materiálů bude možné na výstavě vidět. Fotografie budou doplněny také o kostýmy, líčidla či prvky technického vybavení. Nosnými tématy výstavy jsou divadlo a hudba. Část věnovaná divadlu připomene jednotlivá divadelní představení, která slavkovští ochotníci sehráli pod vedením různých režisérů. Hudební část připomene činnost slavkovských amatérských hudebníků v oblasti dechové a taneční hudby. A nezapomene ani na vystoupení amatérského symfonického orchestru – Orchestrálního sdružení. Seznámíme se i s některými Slavkovany, kteří se věnovali amatérské kultuře a dnes ji provozují profesionálně. Poslední část výstavy budou tvořit prezentace amatérských souborů, které ve Slavkově působí v současné době.   Výstava je připomenutím 145. výročí ochotnického divadla a bohatého kulturního života ve Slavkově u Brna. Jejím prostřednictvím chceme zavzpomínat na velké množství Slavkovanů, kteří věnovali svůj volný čas tomu, aby své spoluobčany pobavili. Vernisáž se uskuteční 31. května 2012 na slavkovském zámku.   za Kulturní komisi města Miloš Šaněk Od: 14. 05. 2012 Do: 31. 08. 2012

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru