Výstavba v lokalitě Zelnice

Po třech letech příprav zahájí společnost KALÁB v dubnu v lokalitě Zelnice ve Slavkově výstavbu obytného souboru s názvem Rezidence Austerlitz. Součástí tohoto developerského projektu bude 17 rodinných domů a 2 bytové domy doplněné sadovými úpravami tak, aby v závěru výstavby vytvořily příjemnou zelenou zónu.  Na samém počátku realizace obytného souboru budou vybudovány inženýrské sítě a komunikace. Stavba časově navazuje na právě dokončovanou stavbu PPO a mimo jiné si vyžádá i přeložku vedení vysokého napětí a výstavbu nové trafostanice. Problematická bude zejména přeložka vodovodního řadu v ulici Slovákově, která bude dlouhá 217 m a bude vedena od křižovatky Kollárova-Slovákova. Výkopy pro přeložku velmi ovlivní dopravní situaci v místě stavby a přeložka samotná bude vyžadovat i nezbytná přerušení v dodávce vody. Příprava území započala již v březnu vykácením dřevin, které byly překážkou v připojení lokality na místní komunikaci. Práce budou v příštím měsíci pokračovat sejmutím ornice, navezením propustných materiálů pro podkladní vrstvy komunikací a potom se již stavba rozjede na plné obrátky. Do konce letošního roku firma KALÁB plánuje postavit hrubé stavby všech domů. Kompletní dokončení se předpokládá v září 2013. První obyvatelé by se tak do nových domů mohli nastěhovat již v říjnu příštího roku. Tento projekt je svým rozsahem a komplexností pro Slavkov výjimečný. Přinese s sebou, po dobu výstavby, také určitá negativa v podobě zvýšené nákladní dopravy a stavebního ruchu do jinak klidné části města. Dopravní trasa pro nákladní dopravu je plánována po obchvatu I/50 s odbočením na ulici ČSA a dále po ulici Kollárově na Slovákovu. K pozitivům výstavby bezesporu patří šance pro místní firmy získat na této velké stavbě zakázky a pro obyvatele slavkovského regionu možnosti jak nového bydlení, tak i pracovních příležitostí. Ing. Petr Lokaj vedoucí IR Od: 23. 03. 2012 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru