Výstavba ve městě

Odbor investic a rozvoje informuje touto cestou o některých stavebních akcích, které právě probíhají. Nejrozsáhlejší stavební akcí jsou stavební úpravy předzámčí zámku za účelem vytvoření napoleonské expozice. Nyní se práce pohybují na konci první poloviny a dokončeny mají být do ledna roku 2013. V současné době se zaklápí provětrávaná podlaha v 1.P.P. prefabrikátovými stropnicemi na něž se pokládá tepelná izolace. Vzduchová mezera je využita pro vedení kanalizace, vody, elektřiny a slaboproudu. V 1.N.P. se odstraňují poškozené omítky, které budou poté obnoveny a doplněny. Nyní je provedena celková oprava střechy, kdy titan-zinkový plech byl nahrazen plechem měděným. Na stavební práce dále navazuje vlastní expozice, která spočívá ve vybavení mobiliářem, vizuální elektrotechnikou a hlavně vlastními exponáty. Nyní probíhá složitý proces nastavení a schválení zadávacích podmínek vzhledem ke specifikaci předmětu zakázky. Zakázka o předpokládané hodnotě 15mil. Kč bude zadána jako nadlimitní zakázka, kde se mohou hlásit i uchazeči ze zahraničí. Tato akce je spolufinancována Regionálním operačním programem Jihovýchod. Další dvě významné akce se týkají oprav střech, jednak na budově radnice č.p.64 a na budově č.p.123, kde sídlí pobočka České spořitelny. Obě dvě budovy jsou chráněnými nemovitými kulturními památkami a nad pracemi probíhá dohled zástupců památkové péče. Stavební práce spočívají ve výměně napadených dřevěných prvků, laťování, keramické krytiny a klempířských prvků. Práce byly vyvolané velice špatným stavem střešní konstrukce, kdy dřevěné prvky jsou ve velkém rozsahu napadené dřevokaznými škůdci a střešní plášť vykazuje poruchy zatékání. Z bezpečnostních důvodů jsou kolem staveb vyhrazeny zóny, kde je zákaz vstupu. Prosíme v této věci o pochopení. Práce na obou budovách budou ukončeny do konce roku 2011.   Na sídlišti Zlatá Hora město Slavkov u Brna v návaznosti na stavební činnost na bytových domech ve vlastnictví SBD Žuráň, zahájilo stavební práce vedoucí ke snížení energetických nákladů na vytápění. Na bytovém domě č.p.1357-8 se provádí kompletní zateplení (výměna oken, zateplení fasády zateplovacím systémem a rekonstrukce střechy). Do konce roku by měla proběhnout výměna oken i na bytových domech č.p.1228-30 a 1227 a 1237. Dokončení celkového zateplení těchto budov proběhne v návaznosti na získání finanční zdrojů v roce 2012. Na základě získání dotačních prostředků z Programu Zelená úsporám a schválení vlastních zdrojů proběhne v roce 2012 i celková revitalizace bytových domů na sídlišti Nádražní č.p.1191-3. Ing. Petr Lokaj odbor IR Od: 03. 10. 2011 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru