Strategie rozvoje DSO Ždánický les a Politaví pro období 2014 – 2020

Rozvojová strategie Svazek zahájil přípravu na programové období 2014 - 2020. Jedním z hlavních kroků je pořízení rozvojové strategie území. Vzhledem k tomu, že předchozí obdobný dokument byl pořízen v roce 2004, bylo rozhodnuto o pořízení zcela nové rozvojové strategie, která bude zpracována do konce roku 2013. Řešitelem je společnost GaREP, spol. s r.o., Brno.

Nahoru