Velešovice

Obec Velešovice ( název pochází od osobního jména Veleš) se nachází v údolí na levém břehu potoka Rakovce v nadmořské výšce 220 m. Leží 20 km východně od Brna v těsné blízkosti dálnice D1 Brno-Vyškov a 4 km severozápadně od Slavkova. Okolí Velešovic náleží ke dvěma horským soustavám: k Drahanské vysočině a ke Chřibům. První písemná zmínka o Velešovicích je již z roku 1131.

Za vlády Karla IV. drželi Velešovice páni z Vildenberka, kteří je prodali v roce 1371 markraběti Janovi a jeho synu Joštovi. Od nich kupuje Velešovice kapitula u sv. Petra v Brnì a připojuje je ke kapitulnímu panství podolskému. Mezi kapitulními statky se uvádějí Velešovice již v roce 1392. Ke konci třicetileté války byla vesnice vypálena, ubylo domů a obyvatel. Postupně se však znovu zalidňuje. Významnější památky : filiální kostel sv. Barbory z let 1731-32 barokního slohu a kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1904. Budova základní školy byla postavena v roce 1891.

Nahoru