Ždánice

Město Ždánice se rozkládá ve zvlněné krajině na jižním úpatí Ždánického lesa, v nadmořské výšce 226 metrů. Severně od obce přechází les v zemědělskou krajinu se sady a vinicemi, jižně od Ždánic se rozprostírají pole. Ve Ždánicích se stékají dva potoky – Trkmanka a Ždánický potok. Katastrální rozloha Ždánic zaujímá 2082 ha, z toho je 977 ha lesů, 652 ha orné půdy, 33 ha zastavěné plochy a zbytek tvoří sady, zahrady, vinice, travní porosty a ostatní plochy. 

Z kulturních památek zaujme návštěvníky zámek a v něm expozice Vrbasova muzea s 19 stálými expozicemi velmi cenných i kuriózních historických předmětů, kostel Nanebevzetí Panny Marie, který vznikl v 18. stol. přestavbou starší mariánské kaple, pozůstatky hradu Palánek, obecní zvonice, hvězdárna, kaplička P. Marie, či další památky. V zámeckém parku se nachází stoletý psí hřbitov a řada vzácných dřevin. Blízko parku nalezneme architektonicky zajímavou budovu Seidlovy vily s prvky historicismu a modernismu od českého architekta z Vídně Leopolda Bauera, ve které se v současné době nalézá Síň sportů.

Ždánice žijí bohatým folklórním a sportovním životem. Působí zde Mužský sbor ze Ždánic, ženský sbor Ženičky, národopisný soubor Ždáničan, dětský národopisný soubor Ždáničánek, cimbálová muzika Hradisko, Mladá cimbálová muzika a Dětská cimbálová muzika.
Ve Ždánicích můžete navštívit městské koupaliště, fotbalové, volejbalové a hokejbalové hřiště, veřejnosti slouží i víceúčelové sportoviště u MZŠ a tenisové kurty poblíž zámeckého parku.
K cykloturistickým i turistickým výletům v každém ročním období přilákají krásy zdejšího lesa, který byl roku 1996 vyhlášen přírodním parkem, v němž se nachází Naučná stezka Ždánickým lesem s výchozím bodem ve Ždánicích. Zájemce o přírodu jistě zaujme Přírodní rezervace U Vrby, přírodní zajímavosti Habrový či louky Nad Jelenem. Ždánickým lesem procházejí cyklostezky č. 473 (směr Rajhradice – Koryčany) a 507 (směr Moravský kras), lze se v něm také připojit na Kyjovskou vinařskou stezku a Moravskou vinnou stezku.

Památky a zajímavosti Ždánic

Fotogalerie

Nahoru