Mikroregion

o regionu

Mikroregion Ždánický les a Politaví je dobrovolný svazek obcí ležících v oblasti východního Brněnska, na pomezí tzv. Hanáckého Slovácka a Hané. Tento svazek vznikl v roce 1995 a sdružuje celkem 27 obcí z okresů Vyškov a Hodonín.

Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu

politavi cr.jpg

Celý článek

Nahoru