Veteranbus Kříž 2019, Slavkov u Brna

atobus obr.JPG Zveme Vás na  Veteranbus Kříž 2019 do Slavkova u Brna.

Podrobnosti budou upřesněny.

atobus obr.JPG

Nahoru