Velký okruh Ždánickým lesem

bosovice_tvrz.JPG Výlet určený pro zdatné cyklisty bude pro Vás nejen úžasným sportovním zážitkem, nýbrž také poznáním nových zákoutí a objevením přírodních a historických krás mikroregionu Ždánický les a Politaví. Pokud jste milovníci sportu, přírody  i kultury, je tento výlet určen právě pro Vás!

Ždánice, Bošovice
Autem a na kole
Délka trasy: 49 km

 

Co vše po cestě uvidíte?

Trasa začíná ve Ždánicích, kde můžete využít široké nabídky tohoto městečka a navštívit některou z četných historických památek. Krásná je například zámecká zahrada se vzácnými dřevinami či Vrbasovo muzeum ukryté ve Ždánickém zámku. Cesta dále pokračuje ve směru na Žarošice a Dambořice až na c. 5064 (Velkopavlovická), která Vás přivede do Velkých Hostěrádek. Na tomto místě odbočíte vpravo na cyklostezku Brněnská, jež Vás dopraví až do obce Bošovice. K vidění je zde především nádherná dominanta obce Bošovická tvrz či unikátní Papouščí zoo. Následně se vrátíte kousek zpět před Bošovice na odbočku vpravo a vydáte se po c. 5094 směrem na Lovčičky. Projedete okolo vyhlídky U křížku, kde doporučujeme určitě alespoň krátkou zastávku na rozhlédnutí se po širém okolí s překrásnou vyhlídkou na Ždánický les. Po malé pauze zde odbočíte vlevo na c. 473 do Lovčiček a dále se pustíte po okraji Ždánického lesa směrem k rozcestí Na roháčku, dále k památníku U Zlatého jelena, kde se dříve odehrál boj partyzánského oddílu Olga proti německým policistům, až na nejvyšší vrchol Ždánického lesa U Slepice, jež leží ve výšce 437 m. n. m. Cesta zpět potom vede po c. 5096 do Lovčic a zpět do Ždánic, kde je mimo jiné také výborná nabídka občerstvení, zejména v restauraci Mušketýr či Radlovec, v hospodě Na Kopáku, v CK hostinci Městečko, nebo v místní cukrárně. Je jen na Vás jak zakončíte tento výlet.

Tvrz Bošovice

Tvrz je nejvýznamnější dominantou obce viditelnou ze širokého okolí. První zmínka je datována již z roku 1 298 a je evidována v zemských deskách. Od roku 1 627 patří Bošovice ke Ždánickému panství, čímž ztratily svůj šlechtický význam a tvrz byla obývána jen panskými úředníky spjatými se správou zdejšího hospodářského dvora a lesů. Tvrz patří k pozoruhodným objektům svého druhu na jižní Moravě. 

Bošovická tvrz

Zámek Ždánice a Vrbasovo muzeum 

Ždánický zámek byl původně tvrzí, kterou však následně roku1 569 nechal Oldřich z Kounic přestavět na renesanční zámek. Poté mnohá léta patřil zámek rodu Liechtensteinů, a to až do roku 1 931, kdy jej odkoupil doktor Ervín Seidl. Podle dekretu prezidenta Beneše připadl následně státu, a dnes je opět v soukromých rukou. V přízemí zámku můžete navštívit Vrbasovo muzeum založené učitelem a místním historikem Jakubem Vrbasem, které zde sídlí již více než šedesát let. Spatřit zde můžete soubor velmi cenných, zajímavých i kuriózních historických předmětů od starobylých obrazů až po nejrůznější lustry či globusy. Díky tomuto muzeu jsou dodnes zachovány lidového kroje, tance, zvyky, písně, tradice, starožitnosti a jiné rukodělné výtvory lidového umění tohoto kraje.

Nahoru