Výstava "Momenty jara 2018"

Momenty jara Zámek Slavkov-Austerlitz: Výstava výtvarných prací žáků z Mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Ibsenka Brno, příspěvkové organizace. Tato škola vzdělává žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a žáky s poruchou autistického spektra.

V měsíci březnu se uskuteční u příležitosti zahájení sezóny 2018 na zámku Slavkov výstava výtvarných prací žáků z Mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Ibsenka Brno, příspěvkové organizace. Tato škola vzdělává žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a žáky s poruchou autistického spektra. Součástí speciálního vzdělávání je i systém ucelené rehabilitace, v jehož rámci je žákům nabízena mimo jiné logopedie, arteterapie, canisterapie, bazální stimulace a metoda snoezelen.
     Tvorbu žáků této školy zná především veřejnost města Brna z pravidelných výstav v Domě pánů z Lipé, Mahenova divadla, Knihovny Jiřího Mahena  a dalších výstavních prostor.   Výstava ve měs...tě Slavkov u Brna má nejen představit tvorbu žáků se zdravotním postižením mimobrněnské veřejnosti, ale i podělit se o radost z tvorby charakteristické dětskou obrazností. V obrazech návštěvníci výstavy objeví vedle pozitivního vnímání světa i osobitý rukopis žáků, barevnost, city či emoce.
     Prohlédnout si výstavu výtvarných prací na téma Momenty jara lze od 22. 3. 2018, kdy bude zahájena slavnostní vernisáží v 16h v Salle terreně zámku Slavkov, až do konce měsíce dubna. Příběhovost obrazů a výtvarná tvořivost žáků ze speciální školy Ibsenka v Brně bude jistě krásným zážitkem v prvních dnech jara.
 

Momenty jara plakát

Nahoru