(29) Barokní křtitelnice v Křenovicích

Tato více než 330 let stará křtitelnice, vytesaná z jednoho kusu hrubého pískovcového kamene, byla nalezena v roce 2014 ve farské zahradě. 

Původně pocházela z křenovického kostela, kde sloužila 223 let a svěcenou vodou z ní bylo pokřtěno nemálo obyvatel Křenovice a Hrušek. V roce 1907 byla nahrazena novou křtitelnicí z mramoru. Nápis IHS je latinsky Iesus Hominis Salvator a v překladu znamená Ježíš Spasitel lidstva. Kříž je nejznámějším symbolem křesťanství a jeho původ lze spatřovat ve způsobu Kristova umučení. Monogram I C, který se nachází v horní části křtitelnice, by mohl představovat  iniciály donátora (dárce). Najdeme zde i letopočet 1684 – v této době patřila křenovická farnost Slavkovu. 

Křtitelnice_Křenovice.jpg

Nahoru