(28) Boží muka na ulici Široké, Křenovice

K Božím mukám, která stávaly na rohu ulic Václavské a Široké, se váže pověst, kterou zachytil v minulém století historik Karel Ochmann.

Obce, přes které se přehnala vojska při válečném tažení v roce 1805, se z této události vzpamatovávaly po mnoho let. Vojáci, kteří se zde ubytovali, vše vyjedli a v obci nezbylo nic k jídlu. V domě čp. 233 zůstal raněný francouzský voják, který na následky svého zranění zemřel. Přestože byla po bitvě několik let bída a hlad, nechala do té doby chudá rodina vystavit v roce 1806 v zahrádce svého domu Boží muka. To samozřejmě vyvolalo mnoho spekulací o tom, že zesnulý voják měl u sebe velké množství zlaťáků a rodina, která se o něj postarala, tak přišla k nesmírnému bohatství. A Boží muka nechala údajně postavit právě na počest svého dobrodince.

Boží muka_křenovice.jpg

Nahoru