(9) Boží muka v obci Hostěrádky-Rešov

Boží muka se soškou sv. Archanděla Gabriela jsou postavena v proluce mezi domy čp. 147 a 148. Jedná se o nejstarší pamětihodnost obce Hostěrádky-Rešov, která je zároveň státem chráněnou památkou. Její původ vzniku není nikde zaznamenán. Není ani známo, zda byla postavena k úctě archanděla Gabriela jako poděkování nebo trest.

Hostěrádky-Rešov_-_boží_muka.jpg

Nahoru