(5) Bývalý holubický rybník

Holubický rybník byl součástí jedné z největší rybničních soustav na Moravě, která byla vybudována na potoku Rakovec a říčce Litava.

Rybník u Holubic, Kobylnic a v soustavě u Vážan, Žatčan, Měnína se stal součástí strategického plánu císaře Napoleona v bitvě u Slavkova v roce 1805. Tehdy rozprášené jednotky ruské armády vrhl proti napuštěným rybníkům s tenkým ledem a bažinám na Litavě. Rybník Holubický s bažinatým terénem na Rakovci sevřel rakouské a ruské jednotky s jediným propojením po jeho hrázi u Staré valchy, kudy se valila část prchající armády na Slavkov a dále k východu.  Před stavbou císařské silnice z Holubic na Slavkov sloužila cesta po hrázi jako hlavní spojnice ze Slavkova na Brno. Dle hospodářských záznamů panství slavkovského v roce 1750 se do rybníku nasazovalo kaprového plodu (ne hlavatého) 300 kop = 18 000 kaprů. V té době již zřejmě nebyl v plné síle, ale i tak je možno odhadnout jeho výměru na cca 3/4 kilometru čtverečního (výpočet cca 75 hektarů podle násady na výměru Vážanského rybníku). Ryby po výlovu se nepochybně vozívaly do haltýřů nad křenovickým mlýnem na Rakovci. Rozlohou byl třetím největším rybníkem na Slavkovsku. Je možné jeho částečné obnovení. V roce 1545 je zmiňován mlýn nad vsí a dva další panské rybníčky na Rakovci. 

Nahoru