(6) Chrám sv. Václava v Holubicích

Jméno chrámu bylo zvoleno k poctě českého knížete sv. Václava, od jehož smrti roku 1929 uplynulo tisíc let. 

Chrám svatého Václava byl dostavěn a předán slavnostně veřejnosti 14. července 1929. Postaven byl z finančních sbírek od občanů. Vybavení chrámu sestávalo rovněž z darů. První generální oprava chrámu proběhla roku 1974, druhá se uskutečnila v rámci jubilea trvání 70 let roku 1999. Nové varhany, pořízené ze sbírek věřících, byly instalovány roku 1989. Chrám měl zpočátku 4 zvony z dílny p. Manouška, byly ale roku 1943 konfiskovány pro válečné účely. Nové 3 zvony byly pořízeny z finančních darů a zavěšeny roku 1972.

Kostel Holubice.JPG

Nahoru