(40) Druhý rybník v Mouřínově

Významnou lokalitou se stal tzv.  Druhý rybník , kde se vyskytuje vzácná žabka Kuňka ohnivá (Bombina bombina). 

Je více vodomilná než kuňka žlutobřichá a naprostou většinu roku tráví ve vodě, kde dochází k páření a kladení vajíček většinou v několika vlnách v závislosti na deštích (od dubna do srpna). Žije v jezírkách v lomech a pískovnách, tůních, avšak nejčastěji v rybnících, především v mělkých, zarostlých okrajích extenzivně obhospodařovaných či neobhospodařovaných rybníků. Rozmnožování předcházejí hlasové projevy. Byli popsáni kříženci s kuňkou žlutobřichou a to i z našeho území. Areály obou druhů kuněk se nepřekrývají, avšak v zóně dotyku areálů vzniká tzv. hybridní zóna, kde nalezneme prakticky výhradně křížence obou druhů. Jedná se o silně zazemněný rybník na 100% plochy zarostlý makrovegetací.

Rybnik_Mourinov.jpg

Nahoru