(26) Dům čp. 65 v Křenovicích

Seznam památek Slavkovského bojiště představuje výčet kulturních památek - pomníků, křížů, kapliček, hromadných hrobů, míst významných z hlediska velení a dalších nemovitých objektů spojených s bitvou tří císařů u Slavkova 2. prosince 1805. Bývalý Spáčilův statek, dnes domy č. p. 65 a 222 patří rovněž do tohoto seznamu. Velitel spojeneckých vojsk, ruský generál Michail Illarionovič Kutuzov zde přespal v noci před bitvou z 1. na 2. prosince 1805, což připomíná pamětní deska před domem.

Nahoru