(50) Farní kostel sv. Aloise v Otnicích

Obci dominuje farní kostel sv. Aloise, postavený v renesančním slohu, třetí na stejném místě. Původně byl zasvěcen sv. Havlovi. Současný kostel byl postaven v letech 1855-56 za přispění Lichtenštejnů a občanů. 21. prosince 1858 byl kostel zasvěcen sv. Aloisi, na počest Aloise z Lichtenštejna. V roce 2012 byly do kostelní věže nainstalovány dva nové zvony, jejichž výzdobu navrhl akademický malíř Otmar Oliva z Velehradu.

Kostel_Otnice.jpg

Nahoru