(47) Farní kostel sv. Kunhuty v Nížkovicích

Na místě původního kostela, z kterého se ve zdivu zachovaly torza gotických kleneb a portálů, byl v letech 1727-28 postaven nový kostel v renesančním slohu knížetem z Lichtensteina.

Kostel je zasvěcen sv. Kunhutě, která je patronkou nemocných dětí a těhotných žen. Narodila se kolem roku 980. Byla dcerou hraběte Siegfrieda z Lucemburku. V roce 999 se provdala za vévodu Jindřicha Bavorského, který byl v roce 1002 zvolen německým králem. Roku 1014 byl Jindřich s Kunhutou korunován císařem a císařovnou v Římě papežem Benediktem VIII. Kunhuta založila v Kaufungenu benediktínský klášter kam se po smrti manžela uchýlila a kde také 3. března 1033 nebo 1039 zemřela. Prohlášena za svatou byla roku 1200 papežem Inocencem III.

Kostel_Nížkovice.jpg

Nahoru