(52) Filiální kaple sv. Cyrila a Metoděje v Rašovicích

Filiální kaple sv. Cyrila a Metoděje byla postavena v letech 1865-1869. Posvěcena byla 19. října 1869. 

Jde o jednoduchou sakrální stavbu se západním průčelím s oknem a hlavním vstupem a s věží v závěru kaple za presbytářem. Po stranách věže jsou stejné přístavby sakristie a vchod do věže. Fasádu kostela tvoří bílé a žluté plochy se soklem. Průčelí kaple je doplněno předsíní se schody a stojí zde též pískovcový kříž. Věž se zvonovým patrem je ukončena plechovou střechou s bání a křížem. Severně od kaple je márnice a též vyústění cesty ke kapli a hřbitovu. Ke kapli vede z obce i velké schodiště a celý prostor je ohraničen zídkou. Z jižní strany kaple je pak schodiště na hřbitov a obecní kolumbárium.

kostel_Rašovice.jpg

Nahoru