(44) Filiální kostel svatého Antonína v Němčanech

Kostel zasvěcený sv. Antonínu byl zbudován r. 1676 nákladem zdejšího usedlého Matěje Ruprechta, nově byl postaven r. 1731, jako poslední k němu byla r. 1872 přistavěna postranní sakristie.

Obraz patrona sv. Antonína na oltáři pochází z 18. století, zvon od brněnského zvonaře Pavla Streckfusse nákladem obce o váze 50 kg. Patronem kostela sv. Antonín- patron řezníků, tkalců, cukrářů, hrobníků, ochránce domácích zvířat, proti nemocem, ohni. Narodil se kolem roku 250 ve středním Egyptě, uchýlil se na poušť, kde shromáždil rozptýlené poustevníky a dal jim pravidla pro život v poustevnických osadách. Zemřel roku 356. Kostel prošel opravami v 70. letech P. Cahou. Od r. 1994 prošel kostel dalšími úpravami - ozvučení, zpovědnice, plynofikace, koberce, alarm, roku 1997 nová střecha a fasáda, roku 1998 výmalba, nové varhany a dláždění kolem kostela.   

Lutršték_Němčany.jpg

Nahoru