(15) Historie kaplí v Hruškách

Dříve stávala na návsi malá zvonička. Roku 1902 vznikla „Jednota pro vystavění a vyzdobení kaple“ a z jejích finančních prostředků vyrostla na křižovatce silnic z Křenovic na Vážany nad Litavou kaple Panny Marie. Ve věžce kaple byly do roku 1917 dva zvony: „Svatý Jan Nepomucký“- ulitý roku 1787 a druhý zvon z roku 1878. Také se zde nacházela vzácná socha Hrušecké Madony pocházející z let kolem roku 1340. Roku 1975 byl přes obec prováděn nový silniční průtah a v souvislosti s těmito změnami byla kaplička odstraněna. Při silnici na kopci kousek za vesnicí směrem na Šaratice stojí malá kaplička. Říká se jí Dofkova a pověst praví, že se zde po mnoha letech potkaly dvě ztracené sestry. Kapličku již v roce 1921 zmiňuje Alois Ličman ve své knize Vlastivěda Moravská.

Nahoru