(33) Izidorek v Křižanovicích

Kaplička sv. Izidora, tzv. Boží muka, či Izidorek v polích Na Padělkách mezi 2 stromy tvarovaná obdélná základna, ze které vyrůstá obdélný pískovcový sokl ve tvaru 3 pilířů s ořímsovanou hlavicí. Na nich tvarovaná základna, která nese obdélnou pravoúhlou desku, do které je zasazena tmavá deska s reliéfem sv. Isidora, klečícího před křížem, v pozadí anděl s volky oře pole a pohled na sv. Hostýn. Pod deskou nápis: „Pobožnost jest ke všemu užitečná, majíc zaslíbení nynějšího života i budoucího. Tim.4.8.“. Horní část ukončena profilovanou římsou, na ní střecha a ve vrcholu jednoramenný litinový kříž.

Izidorek-Křižanovice.jpg

Nahoru