(16) Kaple Panny Marie Sněžné v Hruškách

Jde o novou, velkou a zcela moderní kapli.

Vybrat místo pro její stavbu nebylo jednoduché. Mnoho vhodných pozemků v katastru obce je stále majetkem řádu maltézských rytířů a podle platného zákona není možné na nich stavět či jinak s nimi nakládat. Půdorys zvoleného obecního pozemku na pravém břehu Litavy má tvar rovnostranného trojúhelníku, proto i kaple je vystavěna v této podobě. Zároveň trojúhelníkový tvar je znakem víry v nejsvětější Trojici. Velký osmihrotý kříž na vrcholu věže i malé kříže uvnitř stavby připomínají panství řádu maltézských rytířů v obci. V kapli se nachází kopie sochy Hrušecké Madony, sochy pocházející z dílny Mistra Michelské Madony v Brně. Její originál je uložen v arcibiskupském muzeu v Olomouci.

Kaple v Hruškách.JPG

Nahoru