(38) Kaplička sv. Anny v Milešovicích

Postavená v letech 1866–69 slouží dosud k církevním obřadům. V létě se v ní vždy v neděli konala setkání věřících, v květnu májové pobožnosti, v neděli po svaté Anně mše svatá (jediná v roce). 

V roce 1877 byly zásluhou starosty Josefa Jelínka zakoupeny dvě korouhve; slavnostní vysvěcení provedl konsistoriální rada a otnický farář Jan Materna. O rok později byl – opět za výrazného přičinění J. Jelínka – do kaple instalován obraz „Růžencová Panna Marie“. V květnu 1917 byly z kaple sundány a zabaveny pro vojenské účely oba zvony. Zvon sv. Josef byl z roku 1693, měl průměr 53 cm a vážil 93 kg. Druhý zvon, pojmenovaný sv. Jiří, pocházel z roku 1766, měl průměr 43 cm a hmotnost 51 kg. Současně byl také zabaven i malý školní zvonek. Nové zvony byly zakoupeny až v roce 1927 z výtěžku finanční sbírky.

kaplička_MIlešovice.jpg

Nahoru