(36) Kostel sv. Václava v Lovčičkách

Filiální kostel sv. Václava je podélně orientovaná jednolodní stavba s odsazeným, rovně ukončeným kněžištěm s obdélníkovým otvorem sanktuária a zákristií přiléhající k severní zdi. K lodi se přimyká v západní ose hranolovitá věž.

Gotické kněžiště, zákristie i loď pocházejí z 2. poloviny 15. století, věž byla přistavěna po požáru v roce 1690. V téže době byla patrně prolomena i polokruhová okna. Uvnitř kostela můžeme nalézt 3 oltáře – hlavní sv. Václava a dva vedlejší, sv. Mikuláše a sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 18. století. Obrazy na vedlejších oltářích pocházejí ze zrušeného zábrdovického kláštera a byly sem přivezeny kaplanem Beranem roku 1784. Původní oltářní obraz sv. Václava byl na přelomu 19. a 20. století nahrazen obrazem od Jindřicha Poláčka z Brna.

V roce 1371 je v souvislosti s Lovčičkami zmiňována fara, což znamená, že již od té doby lze doložit existenci kostela. První písemná zpráva, která se jej bezprostředně týká, však pochází z roku 1376. Jaké byly osudy kostela za husitských válek nevíme, ale o století později, v letech 1531 a 1568 vedl tehdejší majitel Lovčiček Jiří Bošovský z Polanky spor s vrchností z Milešovic, které byly tehdy přifařeny k Lovčičkám, kvůli opravě zdejšího svatostánku a fary. Ještě v tomtéž století byla místní fara na několik desítek let obsazena luterány. Dd roku 1849 bylo ke kostelu postaveno 63 kamenných schodů a v roce 1895 byla při kladení nové dlažby pod hlavním oltářem nalezena hrobka se 3 náhrobními kameny patrně z počátku 17. století. Dva z nich místní občané položili mezi hřbitovní bránu a chrámové dveře, třetí, z něhož se dochovaly pouze 2 nečitelné zlomky, byl použit při stavbě kříže stojícího vedle schodů vedoucích ke kostelu.

kostel_Lovčičky.jpg

Nahoru