(23) Kostel sv. Vavřince v Křenovicích

Dominantou obce je  kostel sv. Vavřince.

Původně pozdně románská stavba - dnes spíše klasicistní - stojí ukryta uprostřed stromoví, do dálky však ukazuje ze všech čtyř stran velké hodiny s ciferníky (byly instalovány v roce 1947), které společně se čtyřmi zvony tvoří neodmyslitelnou součást života v obci. V matrice slavkovského děkanátu z počátku 19. století je zapsáno, že Křenovický kostel sv. Vavřince s věží je "prastarý, nicméně z dobrého materiálu postavený". Je vybavený sakristií, kůrem s pozitivem a třemi dřevěnými oltáři. Obraz na hlavním oltáři s výjevem Umučení sv. Vavřince, patrona kostela, nechala v roce 1802 údajně obnovit slavkovská měšťanka Rosálie Bartošková, avšak na obraze není žádný nápis, tudíž není známo, kdo jej maloval.

kostel sv. Vavřince-Křenovice.jpg

Nahoru