(11) Krchůvek - Hostěrádky-Rešov

Odvozeno od „krchov“, tedy místa k hromadnému pohřbívání zemřelých při epidemiích. 

V roce 1831 postihla cholera nejen Hostěrádky a Rešov, ale i řadu okolních obcí. Pochováno zde bylo 28 občanů obou obcí z nařízení úřadu. Dnes je toto místo v bezprostřední blízkosti obce a naučné stezky k Mohyle míru označeno železným křížem Krista. Historie tohoto kříže započala v roce 1888 společnou dohodou občanů: „jako vzpomínka na předky naše, kteří na choleru pomřeli, a leží zde dávno bez pomníků či sv. kříže.“ 

Nahoru