(27) Krchůvek v Křenovicích

Toto pohřebiště je jedním z největších hromadných hrobů rozesetých po celém Slavkovském bojišti. Dva hromadné hroby, které byly později doplněny pozůstatky z hrobů ve Zbýšově, se nacházejí v parčíku a jeden pod silnicí. Jsou zde pohřbeni vojáci z bitvy u Slavkova, ale také oběti z cholery z let 1836 a 1866. Druhá z morových epidemií doprovázela prusko-rakouskou válku.

Krchůvek_Křenovice.jpg

Nahoru