(19) Kříž za Hruškami při silnici na Vážany

Kříž je z roku 1930. Na kamenném pomníku s litinovým křížem jsou vytesána slova: „Bože, stůj při nás v čase dnešním i budoucím.“ V těchto místech ho zbudoval již před rokem 1930 sedlák Josef Štefan. Ale jeho syn Štěpán Štefan kříž odstranil, a když má pak za podivných okolností uhynulo naráz mnoho hospodářského zvířectva, dal jej znovu obnovit právě v roce 1930. Úhyn domácí zvěře pokládal za boží trest a varování. 

Nahoru