(45) Mrazový klín u poutního místa Lutršték, Němčany

Mrazový klín se nachází 750 metrů severozápadně od Němčan. Jedná se o opuštěnou pískovnu na kopci Lutršték v Kučerovské pahorkatině východně od poutního kostelíka Matky Boží. 

Území bylo vyhlášeno jako přírodní památka roku 1973 na drobné výměře. Jedná se o unikátní geologický výtvor přes 11 metrů široký a 6,5 metru hluboký mrazový klín. Ve své dnešní formě vznikl v podmínkách permafrostu za velmi studeného podnebí ve svrchním pleistocénu, kdy severský ledovec pronikl až do Moravské brány k rozvodí Odry a Běčvy. Mrazový klín je vyplněn hlinitými a písčitým materiálem včetně fosilních půd, které vznikaly na spraších na původním terénu. Jde o největší středoevropský mrazový klín. Rostou zde jasany, lípy, třešně, tařlinka kalištní, strdivka sedmihradská, mařinka psí, žijí zde také pouzdrovníček a okáč zední.

pískovna_Němčany.jpg

Nahoru