Muzeum Bučovice

muzeum_bucovice.jpg Expozice muzea Bučovice v dějnách zobrazuje v pěti sálech vývoj města a jeho okolí od pravěkých nálezů do roku 1945.

V místnosti věnované archeologickým nálezům kromě paleolitických nástrojů a mamutí stoličky zaujme návštěvníka asi nejvíce ženský hrob z doby laténské a nejstarší slovanský nález z Bučovicka - hrnec pražského typu.

V místnosti věnované středověku a ranému novověku lze zhlédnout vykopávky z bučovického hrádku z přelomu 13. a 14. století. Několika exponáty (nápis ze synagógy z roku 1546, šofar, kořenka bešamin) jsou zde připomenuti bučovičtí židé. Pozornost upoutají cechovní postavníky a truhlice, rychtářské právo, popravčí meč, moždíře ke slavnostnímu střílení, ruční požární stříkače a votivní obraz zemřelých čtyřčat z roku 1744.
V další místnosti lze spatřit ukázky bučovické fajánse z 18. a 19. století, poličky vykládané slámou a „mořské hady“ - znak obchodu s koloniálním zbožím.
Ve čtvrté místnosti expozice vynikne jako památka na přelomový rok 1848 prapor bučovické národní gardy, někdejší bučovický textilní průmysl připomíná tovární tkalcovský stav. Zastoupen je i bučovický spolkový a veřejný život.
V závěrečné místnosti připomínají zbraně, nouzové peníze a výrobky z náhradních surovin 1. světovou válku, rozmnožovací přístroj, platidla z terezínského ghetta, osobní věci vězňů z koncentračních táborů, dělostřelecká munice zase okupaci, odboj a osvobození v roce 1945.


Na prohlídkovou trasu expozice navazuje výstavní sál, kde se konají krátkodobé výstavy.


Kontakt:

Muzeum Bučovice - zámek
Zámek 1
685 01 Bučovice
tel:+420 517 383 135
muzeum.vyskov.cz

Nahoru