Muzeum na faře Bošovice

muzeum_bosovice.jpg Jedná se sice o malé venkovské muzeum, které však skrývá nádherné exponáty. Nejcennější je jistě sbírka nábytku, keramiky a obrazů pana učitele Fišera.

Na svém řádném zasedání dne 18. dubna 2016 zastupitelstvo obce Bošovice schválilo zřizovací listinu obecního muzea. Bylo to docela důležité rozhodnutí, protože kromě otevření veřejnosti zastupitelstvo obce na sebe vzalo i odpovědnost o získávání, ukládání a údržbu nejen sbírek, ale i budovy. Slavnostní otevření pro veřejnost se konalo v neděli 4. září od 14 hodin odpoledne.

Vlastivědný kroužek (VK) v Bošovicích byl založen 14. července 1964 na ustavující schůzi za účasti 25 členů. Jako hlavní úkol si dal záchranu budovy tvrze, starost o památky v obci a shromažďování historických předmětů pro budoucí generace.

Na tvrzi v té době žil ještě Josef Skopalík se svojí opatrovnicí. Zemřel 13. února 1965. Místnosti, ve kterých žil, se staly základem pro malé místní muzeum. To bylo slavnostně otevřeno 16. května 1966 za účasti významných hostů.

Za krátký čas však Státní statek požádal o vydání všech místností pro potřeby bytového fondu. ONV Vyškov vyhověl žádosti a muzejní místnosti se musely vyklidit. VK opravil horní sál tvrze a sbírkové předměty nově instaloval nejen do sálu v I. patře, ale také do přilehlé místnosti věže. Slavnostní otevření se konalo v květnu 1969 u příležitosti Stanislavských hodů.

VK dál opravoval a zpřístupnil i přízemní místnost věže, do které instaloval výstavku, která dokumentovala účast bošovických občanů ve válkách. Tehdy se podobné výstavy nazývaly „síně tradic“. Ta naše byla otevřena 28. října 1971.

Začátkem osmdesátých let byla zahájena další etapa úprav okolí a oprav budovy tvrze, která vyústila v rozsáhlou rekonstrukci. Muzeum bylo v roce 1987 uzavřeno, sbírky převezeny do skladů. Přišel rok 1989, změny ve státě, ale také žádost původních vlastníků o vrácení majetku. Následovalo dvacet roků soudů a na jejich konci vydání budovy tvrze rodině Skopalíkově.

V dubnu 2010 byly odvezeny poslední exponáty, budova byla kompletně vyklizena a vrácena restituentům.

V roce 1986 odešel na odpočinek dosavadní farář P. Jindřich Jesenský a budova zůstala prázdná. V roce 2006 nabídlo biskupství Brněnské budovu fary k odkoupení. Obec tehdy bez větších rozpaků rozhodla budovu odkoupit. Po nezbytných opravách byla budova slavnostně otevřena v září 2006 u příležitosti Vlastivědné konference. Součástí nově otevřené malé expozice na faře se stala sbírka pana učitele Karla Fišera. Po generální opravě krovu budovy fary v roce 2008 se další sbírkové předměty přesunuly i na půdu fary. Opravilo se nádvoří, zahrada, a fara se stala místem pro menší kulturní a společenské akce.

Jedná se sice o malé venkovské muzeum, které však skrývá nádherné exponáty. Nejcennější je jistě sbírka nábytku, keramiky a obrazů pana učitele Fišera. Dnes se fara může pochlubit i připomínkou dalších významných rodáků a spoluobčanů – paní učitelka Františka Zbořilová, její dcera Alena, provdaná Kudová – obrazy a keramické kopie historických předmětů, malíři Josef Malík a Jiří Oborný, šlechtitel růží Josef Urban, letec RAF Vlastimil Ondrůj. Všichni tito lidé zanechali v Bošovicích svoji stopu a je naší povinností budoucím generacím jejich odkaz dál udržovat a zachovávat.

Muzeum v Bošovicích neoficiálně existuje 50 roků. Jistě si zaslouží, aby dostalo v roce svého jubilea oficiální status muzea. Je to tedy nejen poděkování všem, kteří se po celou tuto dobu snažili zachraňovat památky, mnohdy bojovat s nepřejícími a s byrokracií, ale je to také další malý krůček k většímu zviditelnění naší obce.

Jaroslav Šimandl

Nahoru