(30) Nýtovaný most v Křenovicích

Přes potok Rakovec vedou v katastru obce Křenovice tři silniční mosty, jeden železniční, a také několik lávek. Jeden ze silničních mostů se nachází na dolním konci ulice Kopečná. Jedná se o most z roku 2002, který nahradil ručně nýtovaný most pořízený v roce 1906 nákladem 15 600 Rakousko-uherských korun. Část nýtovaného fragmentu z původního mostu na čtyřech pískovcových deskách, které pocházejí z okrajového dláždění původního mostu, mají tuto kvalitní historickou stavbu připomínat.

 

Nahoru