(8) Památník obětem Bitvy tří císařů v Holubicích

Bitva tří císařů v těchto místech probíhala 2. prosince 1805. Památník leží v prostoru útoku spojenecké jízdy na postavení francouzských sil u Tvarožné. 

Památník byl zbudován obětem napoleonských válek a slavnostně odhalen 24. května 2003. Na realizaci a výstavbě pomníku se podílela četa místních rakouských granátníků a rovněž obec Holubice. Finančně stavbu podpořili místní firmy a podnikatelé. Na 3,7 m vysokém žulovém pomníku je umístěna podobizna maršála Murata zhotovená medailérem a grafikem Karlem Zemanem. Úložný prostor pomníku je určen pro pietní uložení kosterních pozůstatků ze samotné bitvy, které se dodnes nacházejí na katastru obce. Při výročí bitvy se každoročně uskuteční pietní akt, kterého se účastní vojenské jednotky a místní občané.

pámátník obětem Bitvy.jpg

Nahoru