Přírodní rezervace Špice

Špice Přírodní rezervace Špice se nachází severovýchodním směrem od Újezdu u Brna. Jedná se o území s rozlohou 1 ha, které bylo v roce 1956 vyhlášené přírodní rezervací. Je to jedno z nejbohatších nalezišť teplomilné květeny v okolí Brna. Důvodem ochrany je cenná lokalita stepní květeny. Která byla zřízena především kvůli ochraně katránu východního.

Nahoru