(14) Přírodní rezervace Špice v obci Hostěrádky-Rešov

Jedná se o území s rozlohou 1 ha, které bylo v roce 1956 vyhlášené přírodní rezervací.

Přírodní rezervace Špice se nachází severovýchodním směrem od Újezdu u Brna. Je to jedno z nejbohatších nalezišť teplomilné květeny v okolí Brna. Důvodem ochrany je cenná lokalita stepní květeny. Byla zřízena především kvůli ochraně katránu tatarského, který se vyskytuje pouze na 4 místech České republiky.

Nahoru