(54) Rašovický zlom (Chobot)

Vyvýšenina dostala název podle zvláštního úzkého tvaru a táhne se od polí mezi silnicí z Rašovic k Jalovému dvoru a Heršpicemi zpátky podél potoka k fotbalovému hřišti v Rašovicích. 

Území bylo jako chráněné vyhlášeno roku 1990 na ploše 19,14 hektaru. Jde o lokalitu teplomilných druhů rostlin a živočichů, i místo vhodné pro rozmnožování obojživelníků. Najdeme zde zvonek sibiřský, sápu hlíznatou, vstavač vojenský, hvězdnici chlumní, čestec klasnatý, zevar vzpřímený nebo kozinec vičencovitý. Žijí zde vážky, pouzdrovníčci, moudivláček ad.

Rašovický zlom.jpg

Nahoru