(12) Sloučení obcí Hostěrádek a Rešova

Název původní obce Malé Hostěrádky vznikl pravděpodobně od jména Hostirad.  První písemný doklad o existenci obce je z roku 1270, ve kterém se domáhal farář šaratický placení desátku od jeptišek řádu sv. Marie v Brně, kterým obec patřila. 

Obec často měnila své pány. Ve 13. století se stala majetkem kláštera herburského v Brně. V roce 1432, po husitských válkách, byla pustá ves prodána Bohušovi z Bítova. Roku 1560 se stala majetkem stavů Markrabství moravského, kteří ještě téhož roku obec prodali zemskému biskupovi. Název obce Rešov a obce samé vznikl rozdělením pozemků dvora – statku olomouckých biskupů v roce 1787, jehož posledním správcem byl pan Resche. Po sloučení v roce 1913 měla obec nazvaná Hostěrádky – Rešov 155 domů a 725 obyvatel. 

Nahoru