(24) Smírčí kříž v Křenovicích

Smírčí kříž v Křenovicích Nedaleko hromadného hrobu vojáků slavkovské bitvy, na místě s nádhernou vyhlídkou směrem k severu stojí smírčí kříž. Nemá nic společného s Napoleonem, ale vedle kostela sv. Vavřince je to jeden z nejstarších svědků křenovické minulosti.

Lidé smírčí kříže stavěli proto, aby alespoň zčásti ulehčili svědomí za spáchaný zločin. Jde o smírčí kříž, se kterým je spojovaná nejstarší zaznamenaná tragédie, která se v obci udála. Pověst, kterou zaznamenal ve školní kronice na sklonku 19. století řídící učitel Josef Ludikovský, vypráví, že v místě, kde původně stával, byla mez. Právě tam měl splašený kůň oráče usmrtit dívku, která žala trávu. 

Kříž nestojí na svém původním místě, ale byl sem přesunut po zcelování pozemků ve 30. letech 20.století. Nachází se na cyklotrase č. 5097. Je zde nádherný výhled do kraje směrem na Křenovice, Slavkov, Holubice, Pozořice a ostatní obce na úpatí Drahanské vrchoviny. Místo je volně přístupné, vhodné jako zastavení pro výlety na kole.

smírčí kříž_Křenovice.jpg

Nahoru