(32) Starý hřbitov v Křižanovicích

Farní hřbitov, tzv. starý, se rozkládá okolo kostela a k pravidelnému pochovávání sloužil do roku 1957. Dnes jsou zde jen udržované hroby, mj. hroby zdejších farářů Jana Hraběte Kolovrata, Leopolda Kolíska, Antonína Chvátala a Metoděje Nebojsy.

hřbitov_Křižanovice.jpg

Nahoru