(62) Studánka na Romenově, Uhřice

Studánka na travném svahu kopce Romenova bývala od nepaměti ze tří stran chráněná jednoduchým přístřeškem z kamene, cihel a dřeva, shora zarostlým travnatým drnem. 

Čtvrtá strana bývala volná, lehce přípustná každému, kdo se chtěl napít. Ani hrnek nepotřeboval, stačilo pokleknout a sklonit hlavu, vždyť vody bývalo až po okraj, a dobré vody, vyhlášené po celém okolí. Později byla studánka uzavřená a voda se svedla samospádem až na úpatí kopce, ukončena kohoutkem, chráněným kamenným přístřeškem. I po tomto zásahu to byla dlouho kojenecká voda. Teprve v současné době ukázaly rozbory vody nápadné snížení kvality. Váže se k ní tato pověst: V čase své misijní cesty na Brno se sv. Cyril a Metoděj zastavili, učili a kázali také v Uhřicích. U studánky odpočívali a dobrou vodou se osvěžovali.

Studanka_Uhřice.jpg

Nahoru