Visengrunty

Hadinec Nachový Přírodní rezervace Visengrunty chrání ostrůvek stepních luk, obklopených poli. Roste tu malá populace evropsky významného hadince nachového a také velmi vzácný hrachor panonský. V 70. letech 20. století se na Visengruntech těžila ropa, kterou místní používali ke svícení místo petroleje. Přírodní rezervace se rozkládá v okolí Bošovic 

Nahoru