(7) Vodní mlýn „Stará valcha“ v Holubicích

Koncem roku 1805 za Napoleonských válek část rakouských pluků pod velením podmaršálka Liechtensteina postupovaly v mlze od Křenovic podle potoka Rakovec směrem ke mlýnu Stará valcha u Holubic, kde se setkaly s carskou gardou velitele Konstantina Pavloviče a společně vytvořily záchytnou linii proti francouzskému vojsku, postupujícímu od Holubic. Touto linií bylo francouzské vojsko zastaveno. Zachyceno v grafice Karla Zemana z Brna. Původní valcha byla přeměněna na mlýn. V roce 1826 vlastnil mlýn Bělohradský Franz. V roce 1930 byl majitelem mlýna Bartoloměj  Keppert, potok byl nazýván Rakovka. Poslední majitel mlýna Jaromír Tupý musel mlýn vydat v r. 1959, mlýn byl znárodněn. 

Stará valcha Holubice.JPG

Nahoru