Ždánické naučné stezky

NS Ždánice perex Prozkoumejte naučné stezky v okolí Ždánic.

Délka trasy: 6,2 km, asi 1,5 hodiny

Povrch: lesní cesty, zpevněné cesty

Doporučené vybavení: turistická mapa oblasti, popř. mobilní aplikace s offline turistickou mapou, např. Mapy.cz 

Mapa trasy    Výškový profil trasy

Druhý výlet, který jsme absolvovali, nás opět zavedl do blízkosti Ždánického lesa, tentokrát však přímo do okolí města Ždánice. Jedná se o nenáročnou trasu spojující dvě naučné stezky (NS), a to NS Motýlí ráj a NS Ždánickým lesem. 

20170720_075315

Cestu je možné odstartovat přímo ze ždánického náměstí, ze kterého vede zeleně značená naučná stezka Motýlí ráj. Z náměstí se vydejte po ulici Malá strana, na jejímž konci se nachází výrobna vynikajících Sychrových trubiček, což určitě poznáte podle vůně. Přibližně po 700 metrech navazuje na ulici Malá strana ulice Žandrof, kde začíná trasa mírně stoupat. Postupně zástavbu města opustíte a pokračujete zpevněnou cestou po Naučné stezce Motýlí ráj, podél které vás provází naučné tabule. Cesta vede v blízkosti údolí Šraňky a Habrůvky, které se vyznačují charakterem stepí a lesostepí a žije v nich bezmála 80 druhů denních motýlů (nechybí otakárci, bělásci, žluťásci, ostruháčci, modrásci, ohniváčci, batolci, babočky, perleťovci, hnědásci, okáči a další). Nejlepší období pro pozorování motýlů je začátek léta. 

Přibližně po 900 metrech od zástavby města, těsně před začátkem lesa, jsme zjistili drobnou chybu v zakreslení do mapy. Zatímco podle mapy bychom se měli dát na rozcestí cestou vlevo, značení naučné stezky na stromě nás táhlo na cestu vpravo, viz zaznamenaná mapa trasy. V obou případech pokračujete lesem do poměrně strmého kopce. Stoupání vám potrvá přibližně 15 min a překonáte převýšení 75 m. Na konci stoupání vás čeká rozcestí Oříšek, na kterém se můžete rozhodnout, jakou trasu zvolíte dále. Pokud vám zbývají síly, je možné vydat se na nejvyšší vrch Ždánického lesa, kterým je U slepice (437 m.n.m). Nicméně počítejte s délkou trasy 2,5 km, necelou hodinou chůze a více než 100 m převýšením (rozc. Oříšek – U Slepice). My jsme si vybrali jednodušší variantu a po ušlých 3 km jsme se od rozcestníku začali vracet směrem do Ždánic. Tentokrát jsme se vydali po části jiné naučné stezky, kterou byla zeleně značená NS Ždánickým lesem. 

20170720_084349

Od rozcestníku Oříšek zpět na ždánické náměstí je trasa nenáročná, vede po rovince, či se mírně svažuje a je dlouhá přibližně 3,3 km. Především ale vede nádhernou přírodou, krásnými bukovými a smíšenými lesy s řadou nádherných stromových solitérů. Naučná stezka je opět lemována informačními tabulemi, na kterých se dozvíte spoustu o fauně, flóře, mykologii, či historii okolí. Celková trasa Naučné stezky Ždánickým lesem je delší, proto se nelekejte, že projdete jenom její část a navíc takzvaně „pozpátku“, tedy na jejím „konci“ vás informační tabule vítá při vstupu do Ždánického lesa. Přibližně v poslední třetině cesty je možné „zaskočit“ si na vyhlídku s názvem Palánek. Vyhlídka se nachází pouze 270 m od naučné stezky a dostala název podle středověkého hradu ze 14. století, který se v těchto místech nacházel. Hrad chránily mohutné obranné příkopy, jejichž zbytky jsou dodnes patrné. O jeho historii pojednává jedna z informačních tabulí naučné stezky. Poté co vyjdete z lesa, minete ždánický hřbitov po levé straně a následně i Kostel Nanebevzetí Panny Marie, u nějž zabočíte doleva zpět na náměstí. 

Po cestě se můžete odměnit v místní cukrárně Symfonie, Hrubá strana 185, a dát si minimálně jednu z již zmiňovaných Sychrových trubiček. Z náměstí k cukrárně je to necelých 200 m. Ulice vede rovnoběžně s NS Motýlí ráj vedoucí ulicí Malá strana.

 

Nahoru