Drobné památky s QR kódem

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5   Následující   ››

(55) Mušenice – přírodní rezervace, Rašovice

Jihozápadně orientovaná stráň JZ od obce Rašovice, částečně mezi obdělávanou půdou, na jihu navazuje lesní komplex Ždánického lesa. 

 

(54) Rašovický zlom (Chobot)

Vyvýšenina dostala název podle zvláštního úzkého tvaru a táhne se od polí mezi silnicí z Rašovic k Jalovému dvoru a Heršpicemi zpátky podél potoka k fotbalovému hřišti v Rašovicích. 

 

(53) Socha sv. Floriána v Rašovicích

 

(52) Filiální kaple sv. Cyrila a Metoděje v Rašovicích

Filiální kaple sv. Cyrila a Metoděje byla postavena v letech 1865-1869. Posvěcena byla 19. října 1869. 

 

(51) Sv. Hubert v Otnicích

 

(50) Farní kostel sv. Aloise v Otnicích

 

(49) Socha sv. Jana Nepomuckého v Nížkovicích

Tato barokní sochařská práce pochází ze druhé čtvrtiny 18. století. 

 

(48) Fara v Nížkovicích

Fara se připomíná poprvé r. 1497. Roku 1754 úplně shořela, 1755 byla postavena nová, ale tak špatně, že roku 1797 musela být znovu postavena od základů nová.

 

(47) Farní kostel sv. Kunhuty v Nížkovicích

Na místě původního kostela, z kterého se ve zdivu zachovaly torza gotických kleneb a portálů, byl v letech 1727-28 postaven nový kostel v renesančním slohu knížetem z Lichtensteina.

 

(46) Návdavky u Němčan

 

(45) Mrazový klín u poutního místa Lutršték, Němčany

Mrazový klín se nachází 750 metrů severozápadně od Němčan. Jedná se o opuštěnou pískovnu na kopci Lutršték v Kučerovské pahorkatině východně od poutního kostelíka Matky Boží. 

 

(44) Filiální kostel svatého Antonína v Němčanech

Kostel zasvěcený sv. Antonínu byl zbudován r. 1676 nákladem zdejšího usedlého Matěje Ruprechta, nově byl postaven r. 1731, jako poslední k němu byla r. 1872 přistavěna postranní sakristie.

 

(43) Poutní místo Lutršték – kaple panny Marie Sedmibolestné, Němčany

Kaple byla postavena v letech 1867-1877 (posvěcena 17. 9. 1877) z milodarů poutníků, kteří přicházeli k nedaleké studánce a svěřovali se zde pod ochranu Sedmibolestné Panny Marie.

 

(42) Přírodní památka Hrubá louka, Mouřínov

Jedná se o území asi 2 km jižně od Mouřínova. Je to suchá zalesněná stráň, uměle vytvořený remízek listnatých porostů, jehož druhová skladba je velmi bohatá.

 

(41) Chráněné území Šévy v Mouřínově

Důvodem ochrany je výskyt xerotermních a subxerotermních rostlinných společenstev ponticko - panonského typu s množstvím ohrožených druhů. 

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5   Následující   ››

Nahoru