Dendrologický průzkum v parku odhalil přestárlé dřevo

Dendrologický průzkum prováděla firma Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o. z Brna v čele s vedoucí projektantkou Ing. Janou Janíkovou, která má v této oblasti bohaté zkušenosti. Z dendrologického průzkumu vyplývá, že ve slavkovském zámeckém parku převládá přestárlé dřevinné patro, které se postupně rozpadá. Z důvodu zařazení zámeckého parku do lokalit Natura 2000 (síť chráněných území evropského významu) s důrazem na ochranu brouka páchníka hnědého (Osmoderma eremita), zde vznikla zvláštní situace. Chrání se zde vzácný hmyz, který potřebuje pro svůj rozvoj stojící torza stromů (staticky havarijní stromy s rozsáhlými dutinami). Avšak zároveň je nutné chránit historický unikátní park a jeho původní duch místa a v neposlední řadě je zde nutné chránit člověka, který jedinečný park navazující na centrum města využívá ke každodenní rekreaci. V parku jsou časté pobyty dětí z mateřských škol, základních škol, golfistů, o víkendovém volnu a svátcích celých rodin a v neposlední řadě i návštěvníků zámku a zájemců o dendrologické unikáty, kteří se pohybují volně po cestách i travnatých plochách. V některých částech parku se blíží stav dřevin ve vztahu k návštěvnosti k situaci obecného ohrožení. Obdobný problém řeší technické služby při správě historických alejí ve městě. I zde jsou již přestárlé stromy a aleje na Křenovice a podél zámeckého parku jsou zařazeny do lokalit Natura 2000. Koncem loňského roku i technické služby zadali zpracování dendrologického posudku u Ing. J. Kolaříka, který se městskými alejemi zabývá již několik dlouhých let. Závěr posouzení je shodný.   Zájmy ochrany přírody a ostatní je třeba efektivně skloubit. Vším tím se nyní zabývá komise pro zpracování koncepce obnovy historických alejí a parku. Jejími členy jsou zástupci města, odboru životní prostředí, Zámku Slavkov–Austerlitz, Technických služby města Slavkova, zástupce Památkového ústavu a zástupce komise pro regeneraci městské památkové zóny a komise rady města pro životní prostředí. Na první schůzce dne 16. 1. 2012 se členové seznámili se zpracovanými posudky a dohodl se další postup. Bylo dohodnuto, zahájit práce na zajištění bezpečnosti veřejnosti, tzn. likvidace nebezpečných, staticky nestabilních stromů.      Zpracovali    Věra Marková, ved. správy majetku ZS-A  Ing. Miroslav Zavadil ved. odboru životního prostředí MěÚ Od: 20. 01. 2012 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru